Piątek, 15 XII 2017 r.
Nr 205/2017 (2335)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

Procedury i formalności


 • 09.22, 31 stycznia 2011 r.
  Urlop okolicznościowy

  Bierzesz ślub? Urodziło Ci się dziecko? Możesz wnioskować o tzw. urlop okolicznościowy. Mianem tym zwykło się określać zwolnienia udzielane przez pracodawcę w związku z ważnymi wydarzeniami rodzinnymi i osobistymi, które uniemożliwiają pracownikowi stawienie się w zakładzie pracy. To jednak nie jedyne sytuacje, w których masz prawo domagać się czasu wolnego. Kiedy jeszcze pracodawca nie może Ci odmówić urlopu? Na ile dni wolnego ma obowiązek się zgodzić? Czy Twoje wynagrodzenie zmniejszy się z tego powodu? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.

 • 15.51, 7 maja 2010 r.
  Wypadek przy pracy

  Co to jest wypadek przy pracy? W jaki sposób ustalane są okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy? Jak przebiega procedura powypadkowa? Odpowiedzi na te pytania i wiele przydatnych informacji można znaleźć w poniższym artykule.

 • 14.43, 4 maja 2010 r.
  Choroba zawodowa

  Choroba może zostać uznana za chorobę zawodową, jeżeli znajduje się w wykazie chorób zawodowych i jest wysoce prawdopodobne, że została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy, lub sposobem wykonywania pracy.

 • 08.00, 16 kwietnia 2010 r.
  Wypadki przy pracy i choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach

  O świadczenia wypadkowe mogą się starać osoby, które uległy wypadkowi lub chorobie zawodowej powstałym w szczególnych okolicznościach. Rodzaje tych wypadków i zasady przyznawania świadczeń określa ustawa z 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

 • 08.01, 15 kwietnia 2010 r.
  Zmniejszanie lub zawieszanie świadczeń wypadkowych

  Osoby pobierające świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych mogą, podobnie jak inni renciści, podejmować dodatkową pracę. Osoby te powinny mieć jednak świadomość, że istnieją limity co do wysokości osiąganego przez nie przychodu.

 • 08.00, 15 kwietnia 2010 r.
  Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

  Osoby, które uległy wypadkowi przy pracy albo chorobie zawodowej, mają prawo do tzw. świadczeń wypadkowych. Świadczenia te wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Artykuł przedstawia warunki nabywania prawa do świadczeń wypadkowych oraz zasady i tryb ich przyznawania.

 • 08.00, 12 kwietnia 2010 r.
  Renta socjalna

  Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej i całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Do końca września 2003 r. świadczenie to było przyznawane i wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej. Obecnie organem przyznającym rentę jest ZUS, a w szczególnych przypadkach inne organy emerytalno-rentowe, np. KRUS.

 • 08.00, 9 kwietnia 2010 r.
  Renta z tytułu niezdolności do pracy

  O rentę z tytułu niezdolności do pracy może ubiegać się osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

 • 11.29, 8 kwietnia 2010 r.
  Renta rodzinna

  O rentę rodzinną mogą ubiegać się członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta ta przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która przed śmiercią pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

 • 14.24, 7 kwietnia 2010 r.
  Świadczenie przedemerytalne

  Kwestie związane z przyznawaniem świadczeń przedemerytalnych reguluje ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych. Obecnie świadczenie to wynosi 841,17 zł i jest wypłacane przez ZUS. O tym, komu należą się pieniądze w ramach świadczenia, kiedy i jak się o nie starać, piszemy poniżej.

 • 16.38, 8 marca 2010 r.
  Wykaz chorób zawodowych

  W tabeli poniżej prezentujemy choroby, które są uznawane za zawodowe, i okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym.

 • 14.16, 10 sierpnia 2009 r.
  Listy dłużników

  Nie zapłaciłeś rachunku za prąd lub telefon? Zalegasz ze spłatą raty kredytu? Uważaj! jeśli Twoje długi przekroczą 200 zł, bardzo prawdopodobne, że zostaniesz wpisany na czarną listę dłużników. Kto i za jaki dług może umieścić Cię w rejestrze dłużników? Czym to grozi, gdzie się sprawdzić i szukać pomocy? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

 • 10.49, 30 października 2008 r.
  Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

  Wchodząca w życie 24 października 2008 r. nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadziła wiele istotnych zmian w procedurze przetargowej. Przede wszystkim przywróciła możliwość wnoszenia odwołań na niektóre nieprawidłowości dotyczące zamówień o wartości poniżej progów unijnych, które dotąd były poza kontrolą instancyjną.

« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach