Piątek, 15 XII 2017 r.
Nr 205/2017 (2335)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

ZUS i podatki


 • 08.00, 16 kwietnia 2010 r.
  Wypadki przy pracy i choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach

  O świadczenia wypadkowe mogą się starać osoby, które uległy wypadkowi lub chorobie zawodowej powstałym w szczególnych okolicznościach. Rodzaje tych wypadków i zasady przyznawania świadczeń określa ustawa z 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

 • 08.01, 15 kwietnia 2010 r.
  Zmniejszanie lub zawieszanie świadczeń wypadkowych

  Osoby pobierające świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych mogą, podobnie jak inni renciści, podejmować dodatkową pracę. Osoby te powinny mieć jednak świadomość, że istnieją limity co do wysokości osiąganego przez nie przychodu.

 • 08.00, 15 kwietnia 2010 r.
  Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

  Osoby, które uległy wypadkowi przy pracy albo chorobie zawodowej, mają prawo do tzw. świadczeń wypadkowych. Świadczenia te wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Artykuł przedstawia warunki nabywania prawa do świadczeń wypadkowych oraz zasady i tryb ich przyznawania.

 • 08.00, 14 kwietnia 2010 r.
  Wybieramy OFE

  Osoby, które rozpoczynają pierwszą pracę lub zakładają działalność gospodarczą, muszą wybrać otwarty fundusz emerytalny (OFE). Tych, którzy nie podejmą decyzji, ZUS przydziela w drodze losowania do danego OFE. Nie chcesz, by ślepy los wybrał za Ciebie? Zdecyduj sam. Na co zwracać uwagę przy dokonywaniu wyboru i w czym wybierać, podpowiadamy w artykule.

 • 08.00, 13 kwietnia 2010 r.
  Ile można dorobić do emerytury i renty

  Jesteś emerytem lub rencistą? Dorabiasz? Sprawdź, jak dorabiać bezpiecznie i zgodnie z prawem. Pamiętaj, że jeśli pobierasz emeryturę lub rentę i dorabiasz w ramach np. umowy o pracę czy zlecenia, musisz pilnować swoich przychodów. Jeśli zarobisz więcej niż ustalony limit, ZUS obetnie lub zawiesi twoje świadczenie.

 • 08.00, 12 kwietnia 2010 r.
  Renta socjalna

  Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej i całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Do końca września 2003 r. świadczenie to było przyznawane i wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej. Obecnie organem przyznającym rentę jest ZUS, a w szczególnych przypadkach inne organy emerytalno-rentowe, np. KRUS.

 • 08.00, 9 kwietnia 2010 r.
  Renta z tytułu niezdolności do pracy

  O rentę z tytułu niezdolności do pracy może ubiegać się osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

 • 11.29, 8 kwietnia 2010 r.
  Renta rodzinna

  O rentę rodzinną mogą ubiegać się członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta ta przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która przed śmiercią pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

 • 14.24, 7 kwietnia 2010 r.
  Świadczenie przedemerytalne

  Kwestie związane z przyznawaniem świadczeń przedemerytalnych reguluje ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych. Obecnie świadczenie to wynosi 841,17 zł i jest wypłacane przez ZUS. O tym, komu należą się pieniądze w ramach świadczenia, kiedy i jak się o nie starać, piszemy poniżej.

 • 15.00, 30 marca 2010 r.
  O ile od marca 2010 r. wzrosły emerytury i renty

  Od 1 marca 2010 r. emeryci i renciści otrzymują świadczenia wyższe o 4,62%. To niewiele przy rosnących cenach żywności i leków. Głodowe pensje wielu seniorów zwiększyły się zaledwie o kilkadziesiąt złotych. Zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeciętna emerytura wzrosła o około 75 zł, przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy – o około 55 zł, a przeciętna renta rodzinna – o około 64 zł. Najwięcej zyskali najbogatsi seniorzy – dla nich 4,62% oznacza nawet 150 zł podwyżki.

 • 12.30, 6 maja 2009 r.
  Wydatki budżetu — porównanie 2008/2009

  Wydatkami budżetowymi są środki pieniężne przeznaczone na finansowanie zadań państwa. Z budżetu opłacana jest m.in. administracja publiczna, sądownictwo, oświata, ubezpieczenia społeczne oraz związki publicznoprawne.

 • 11.04, 5 maja 2009 r.
  Budżet — zestawienie ogólne

  Budżet uchwalany jest przez parlament w formie ustawy na okres roku budżetowego, który obecnie w Polsce jest identyczny z rokiem kalendarzowym. Przedstawia prognozowane przyszłe dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, ponieważ jest opracowywany w roku poprzedzającym rok budżetowy. Jako plan finansowy wyrażony jest w pieniądzu (w złotych).

 • 09.22, 5 maja 2009 r.
  Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe z I filaru

  Strata pracy czy wygaśnięcie umowy o pracę wiążą się z automatycznym ustaniem obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przestaje wpływać odprowadzana wcześniej przez pracodawcę comiesięczna składka na ubezpieczenia m.in. emerytalne i rentowe. ZUS daje jednak możliwość dobrowolnych ubezpieczeń — można więc samemu wpłacać pieniądze na przyszłą emeryturę bądź rentę. Z małym zastrzeżeniem: wszelkich formalności należy dopełnić w odpowiednim terminie.

« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach