Piątek, 15 XII 2017 r.
Nr 205/2017 (2335)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

Aktualności - Fundusze unijne


 • 10.32, 4 kwietnia 2011 r.
  Innowacyjna Gospodarka: Podział dodatkowych środków

  Dodatkowe fundusze w wysokości ponad 400 mln euro w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka mają zostać przeznaczone na badania i rozwój nowoczesnych technologii, innowacyjne przedsięwzięcia i budowę elektronicznej administracji - poinformował resort rozwoju regionalnego. Do tej pory w ramach programu podpisano umowy o dofinansowanie na kwotę ponad 26 mld zł, czyli prawie 70 proc. alokacji na lata 2007-2013.
   

 • 08.17, 4 kwietnia 2011 r.
  Płatności bezpośrednie dla rolników – trwa nabór wniosków

  Ponad 103 tys. rolników złożyło do końca marca br. wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2011 r. – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O wsparcie można się ubiegać do 16 maja br. Dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 10 czerwca, jednak należna rolnikowi dopłata będzie w takich wypadkach pomniejszana o 1 procent za każdy dzień opóźnienia.
   

 • 14.57, 31 marca 2011 r.
  Ponad 8 tys. firm zmieniło dostawcę prądu

  Prawie 10 tys. odbiorców wszystkich grup taryfowych skorzystało z prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej – podał Urząd Regulacji Energetyki. Na koniec stycznia 2011 r. sprzedawcę energii zmieniło blisko 8,3 tys. odbiorców komercyjnych, co w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2009 r. oznacza wzrost o prawie 540 proc.
   

 • 13.52, 31 marca 2011 r.
  Innowacyjna Gospodarka – nabór projektów rozwoju klastrów

  Do 27 maja br. trwa nabór wniosków w ramach działania 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do wykorzystania w pierwszym naborze wniosków w 2011 r. jest 80 mln zł – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
   

 • 11.37, 31 marca 2011 r.
  JESSICA w Polsce

  Ponad 900 mln zł ma w Polsce wynieść łączna kwota przeznaczona na realizację Inicjatywy JESSICA, czyli wspólnego europejskiego wsparcia na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Inicjatywa jest instrumentem inżynierii finansowej opracowanym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy. W Warszawie, odbyła się konferencja „JESSICA w bankach - banki dla miast”, podczas której przedstawiono wybrane Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) z udziałem banków komercyjnych.
   

 • 08.17, 29 marca 2011 r.
  Fundusze unijne - dodatkowe środki dla młodych rolników

  Według nowelizacji rozporządzenia o podziale środków z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wszyscy wnioskodawcy z 2010 r., którzy spełniali warunki do przyznania premii dla młodych rolników, a otrzymali decyzje odmowne ze względu na brak środków, będą mogli skorzystać ze wsparcia, jeśli nadal spełniają wymagania określone w przepisach – ogłosiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
   

 • 14.57, 28 marca 2011 r.
  Unijne dofinansowanie dla MŚP

  W krajach UE trwa zawieranie umów z podmiotami udzielającymi mikrokredytów w ramach unijnego programu mikrofinansowania działalności gospodarczej. Europejski instrument finansowy Progress ułatwia właścicielom małych przedsiębiorstw pozyskanie funduszy potrzebnych na rozpoczęcie działalności lub na jej rozwinięcie – informuje Komisja Europejska.
   

 • 09.23, 28 marca 2011 r.
  PO Innowacyjna Gospodarka – dotacje dla e-firm

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako pierwsza instytucja centralna zrealizowała nabór wniosków na unijne dotacje dla przedsiębiorców on-line. Dofinansowanie otrzyma 160 projektów na łączną kwotę 74,7 mln zł – podał PARP. Pieniądze przedsiębiorcy mogą przeznaczyć m.in. na zakup oprogramowania, komputerów, zatrudnienie nowych specjalistów czy wdrożenie innowacyjnych usług.
   

 • 10.32, 22 marca 2011 r.
  Unijne fundusze – NIK skontrolował samorządy

  Gminne inwestycje współfinansowane ze środków unijnych są realizowane zgodnie z założeniami projektów, zdarzają się jednak nieprawidłowości przy przeprowadzaniu i dokumentowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych – wynika z kontroli współfinansowanych przez Unię Europejską inwestycji samorządów, jaką przeprowadził NIK.
   

 • 14.57, 21 marca 2011 r.
  MRR: Polska nie straci żadnych środków z UE

  Komisja Europejska nie nałożyła żadnej kary finansowej na Polskę, nie ma też ryzyka utraty środków europejskich z powodu niewłaściwego wdrożenia projektu rozwoju systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia w ramach PO Kapitał Ludzki - informuje resort rozwoju regionalnego.
   

 • 09.23, 15 marca 2011 r.
  Fundusze unijne: Dotacja na łącznik z Litwą

  116 mln zł uzyskają Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na jedną z inwestycji dotyczących budowy połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa – poinformowało Ministerstwo Gospodarki.
   

 • 13.52, 10 marca 2011 r.
  Mechanizmy Finansowe EOG i Norwegii: Zakontraktowano wszystkie środki

  W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2004-2009 zakontraktowano już 100 proc. alokacji, czyli kwotę ponad 528 mln euro, która zostanie przeznaczona na realizację 413 projektów - podało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Najszybciej realizowane są projekty z zakresu ochrony  środowiska.
   

 • 10.32, 9 marca 2011 r.
  Regionalne Programy Operacyjne – coraz bliżej 90 mld zł

  Od początku uruchomienia Regionalnych Programów Operacyjnych do 28 lutego 2011 r. złożono 40,5 tys. poprawnych pod względem formalnym wniosków na łączną kwotę dofinansowania 88,4 mld zł – wynika z danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13. W dziewięciu województwach kontraktacja na koniec lutego przekraczała średnią – jej najwyższy poziom odnotowano w Wielkopolsce, gdzie wskaźnik ten zbliża się do 100 proc.
   

« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach