Piątek, 15 XII 2017 r.
Nr 205/2017 (2335)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

Aktualności - Komunikaty


 • 14.57, 1 kwietnia 2011 r.
  Prawo do odstąpienia od umowy po zmianie ceny spowodowanej wzrostem podatku VAT

  Castorama w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT bezprawnie zastrzegała sobie w umowach zawieranych z konsumentami możliwość podwyższenia ceny za towar oraz wynagrodzenia za wykonanie usługi montażu bez jednoczesnego przyznania uprawnienia do odstąpienia od umowy – uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorca zobowiązał się do zmiany praktyki.
   

 • 12.47, 22 marca 2011 r.
  Zawodny system Ministerstwa Skarbu

  Od początku 2004 do lipca 2010 r. informatyzacja kosztowała Ministerstwo Skarbu Państwa ponad 11,1 mln zł, z czego 7,1 mln zł przeznaczono na Zintegrowany System Informatyczny. Mimo to ZSI nie jest wiarygodnym źródłem informacji o ilości i wartości mienia Skarbu Państwa. Raport o stanie mienia Skarbu Państwa tworzony jest poza systemem, a dane wprowadzane są ręcznie – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli.
   

 • 08.17, 17 marca 2011 r.
  Ponad 130 mln zł kary dla Polkomtela

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że operator sieci Plus uniemożliwił skuteczne przeprowadzenie kontroli dotyczącej problemów z wdrożeniem usługi telewizji mobilnej i nałożył na przedsiębiorcę karę finansową w wysokości ponad 130 mln zł. UOKiK zarzuca Polkomtelowi, że opóźniał rozpoczęcie działań kontrolerów, nie wydał dowodu w postaci dysku twardego, a także przekazał tylko wybrane przez siebie fragmenty dokumentów.
   

 • 10.32, 14 marca 2011 r.
  Skuteczniejsza ochrona konsumentów w UE

  W 2010 r. nastąpiła poprawa sytuacji konsumentów w prawie wszystkich państwach UE w porównaniu z 2009 r. - uznała Komisja Europejska. Roczny indeks sytuacji konsumentów mierzy się na podstawie zaufania konsumentów do władz, organizacji pozarządowych i sprzedawców detalicznych oraz skuteczności w rozstrzyganiu sporów. Tablica wyników dla rynków konsumenckich potwierdza także rosnącą przepaść między krajowym a transgranicznym handlem elektronicznym, pomimo możliwości, jakie oferują zakupy za granicą pod względem wyboru i oszczędności.
   

 • 10.32, 11 marca 2011 r.
  Przemysł chemiczny – NIK o nieprawidłowościach w „Policach”

  Prawie 110 mln zł wyniosły w okresie od stycznia 2007 do marca 2010 r. straty Zakładów Chemicznych „Police” spowodowane błędami w zarządzaniu ryzykiem walutowym – ujawniła Najwyższa Izba Kontroli. NIK negatywnie ocenił działalność spółki w latach 2008-2009. Błędne decyzje zarządu „Polic” wraz z niekorzystną sytuacją rynkową przyniosły zakładom chemicznym utratę stabilności ekonomicznej oraz narastające problemy w utrzymaniu ciągłości produkcji, aż do groźby utraty płynności finansowej.
   

 • 09.23, 2 marca 2011 r.
  Inspekcja pracy – raport z działań prewencyjnych

  Na 2,3 mln osób pracujących w zakładach skontrolowanych w ubiegłym roku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez Państwową Inspekcję Pracy działaniami w zakresie prewencji wypadkowej zostało objętych 163 tys. osób – poinformowali kontrolerzy. Sejmowa komisja do spraw kontroli państwowej przyjęła informację głównego inspektora pracy dotyczącą wyników przeciwdziałania wypadkom przy pracy.
   

 • 13.52, 28 lutego 2011 r.
  Bezpłatne porady dla konsumentów – infolinia UOKiK

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca do korzystania z infolinii konsumenckiej, która umożliwia uzyskanie bezpłatnej porady prawnej. Inicjatywa jest jednym ze sposobów na zdobycie wiedzy przydatnej konsumentom w wypadku problemu z nieuczciwym przedsiębiorcą. Pod funkcjonujący już numer 800 007 707 Polacy najczęściej zgłaszają problemy ze sprzedażą konsumencką.
   

 • 14.57, 21 lutego 2011 r.
  Utrzymana kara dla ubezpieczyciela

  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał karę 50 mln zł nałożoną decyzją UOKiK na spółkę PZU Życie za naruszające konkurencję praktyki w zakresie grupowych ubezpieczeń pracowniczych. Spółka wykorzystując swoją pozycję na rynku, utrudniała pracodawcom skorzystanie z oferty konkurentów.
   

 • 13.52, 18 lutego 2011 r.
  Orlen i Lotos zapłacą łącznie 5,5 mln zł kary

  Nałożone na PKN Orlen i Grupę Lotos przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kary pieniężne w wysokości odpowiednio 4,5 mln i 1 mln zł zostały podtrzymane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. Wyrok potwierdza decyzję UOKiK, który zarzucał spółkom paliwowym zawarcie niedozwolonego porozumienia polegającego na wspólnym zakończeniu produkcji i sprzedaży benzyny uniwersalnej U-95.
   

 • 09.23, 10 lutego 2011 r.
  Naruszenia konkurencji – decyzje UOKiK

  W ubiegłym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozbił blisko 30 niedozwolonych porozumień pomiędzy przedsiębiorcami. Ostatnie sprawy dotyczą ustalania cen wyrobów ogrodniczych, kominków, odzieży, usług portowych oraz praktyk zawodowych. Za udział w niedozwolonym porozumieniu grożą sankcje finansowe sięgające 10 proc. przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji.
   

 • 13.52, 9 lutego 2011 r.
  Koncentracje: Kolejne zgody UOKiK

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodziła się na przejęcie przez Bumar kontroli nad Stomilem Poznań oraz na nabycie przez ArcelorMittal części mienia spółki Cognor. Po przeprowadzeniu postępowań antymonopolowych Urząd uznał, że koncentracje nie doprowadzą do istotnego ograniczenia konkurencji.
   

 • 12.47, 7 lutego 2011 r.
  UOKiK: Empik nie przejmie Merlina

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznała, że przejęcie spółki Merlin przez NFI Empik doprowadzi do ograniczenia konkurencji, i zakazała transakcji. Wydanie decyzji zostało poprzedzone największym w historii Urzędu badaniem rynku. Na potrzeby analizy skierowano pytania do ponad 1100 potencjalnych konkurentów i kontrahentów uczestników transakcji, w tym – wydawnictw, dystrybutorów, sklepów internetowych sprzedających książki i płyty z muzyką oraz wytwórni muzycznych. Decyzja nie jest prawomocna. Empikowi przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
   

 • 13.52, 3 lutego 2011 r.
  NIK sprawdzi gospodarność państwa

  Gospodarowania publicznymi pieniędzmi i mieniem Skarbu Państwa będzie dotyczyło najwięcej kontroli, jakie w 2011 r. przeprowadzi NIK – ogłosiła Izba. Kierunki kontroli dotyczące finansów i majątku państwa znalazły się wśród dziedzin, które według Najwyższej Izby Kontroli obarczone są największym ryzykiem nieprawidłowości.
   

« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach