Piątek, 15 XII 2017 r.
Nr 205/2017 (2335)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


25 października 2010 r.

Konsumenci w UE najgorzej oceniają rynki inwestycji, nieruchomości i dostępu do Internetu

Jak wynika z opublikowanej przez Komisję Europejską tablicy wyników dla rynków konsumenckich, rynek inwestycji, emerytur i papierów wartościowych, usług w zakresie nieruchomości oraz świadczenia usług internetowych to rynki, które najczęściej nie spełniają oczekiwań konsumentów w UE. Po raz pierwszy tablica obejmuje aż 50 różnych rynków – od żywności przez artykuły gospodarstwa domowego do napraw samochodów – we wszystkich krajach UE.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Tablica wyników dla rynków konsumenckich powstaje na podstawie badań rynku uwzględniających doświadczenia i opinie konsumentów, którzy niedawno dokonali zakupów na danym rynku. Tablica z 2010 r. po raz pierwszy zawiera dane dotyczące 50 rynków konsumenckich, które odpowiadają za 60 proc. wydatków europejskich gospodarstw domowych. Jej celem jest ustalenie, które rynki prawdopodobnie nie spełniają oczekiwań konsumentów. Są to informacje ważne z punktu widzenia działań Komisji związanych z monitorowaniem funkcjonowania jednolitego rynku.

Główny ranking rynków opiera się na ogólnych wynikach obliczonych na podstawie kilku wskaźników. Jednym z nich jest łatwość porównywania towarów i usług. Rynki, na których najtrudniej jest konsumentom porównać oferty, to rynek bankowości, telekomunikacji, usług komunalnych (dostaw wody, gazu i energii elektrycznej), usług na rynku nieruchomości i usług prawnych (w tym usług notarialnych i księgowych). Najłatwiej porównać można oferty na rynku książek, czasopism i gazet.

Kolejny wskaźnik dotyczy tego, jak konsumenci oceniają przestrzeganie swoich praw przez sprzedawców i usługodawców detalicznych. Rynki, do których konsumenci szczególnie nie mają zaufania pod tym względem, to rynek inwestycji, emerytur i papierów wartościowych, rynek używanych samochodów i rynek nieruchomości. Najwięcej problemów jest zgłaszanych na rynku dostępu do Internetu, transportu kolejowego, nieruchomości oraz na rynku inwestycji, emerytur i papierów wartościowych. Z kolei najwięcej indywidualnych skarg składają konsumenci korzystający z rynków telefonii komórkowej, dostępu do Internetu, nowych samochodów i bieżących rachunków bankowych.

Tablica wyników odzwierciedla także ogólne zadowolenie i oczekiwania. 57 proc. europejskich konsumentów uważa, że rynki działają właściwie. Największe niezadowolenie wywołuje funkcjonowanie rynku inwestycji, emerytur i papierów wartościowych, rynku nieruchomości i rynku transportu kolejowego. Największą satysfakcję deklarują konsumenci korzystający z rynku produktów i usług związanych z kulturą.

Ranking służy również monitorowaniu łatwości zmiany usługodawców oraz faktycznych zachowań konsumentów w tym zakresie. Uznano, że najtrudniej jest zmienić usługodawcę na rynku dostaw energii elektrycznej, bankowości inwestycyjnej, dostaw gazu i kredytów bankowych.  Za jedno z najważniejszych kryteriów zakupu konsumenci uważają cenę. Tablica wyników pokazuje znaczne różnice cen w całej UE. Różnice między cenami usług są zwykle dużo większe niż w przypadku towarów, przy czym największe różnice występują na rynkach bieżących rachunków bankowych i usług dostępu do Internetu.

Straty poniesione przez europejskich konsumentów na skutek problemów prowadzących do złożenia skargi ocenia się na około 0,3 proc. PKB Unii. Środki te mogłyby zostać wykorzystane na zakup innowacyjnych towarów i usług dobrej jakości, pobudzając jednocześnie gospodarkę UE.

T.Sz.Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach