Piątek, 15 XII 2017 r.
Nr 205/2017 (2335)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


7 grudnia 2010 r.

Kredyty: Zalecenia KNF dla pożyczkobiorców

Komisja Nadzoru Finansowego przestrzega przed pochopnym zaciąganiem kredytów na pokrycie przedświątecznych wydatków. Zwraca uwagę, że kredyty przeznaczone na cele konsumpcyjne - w szczególności gotówkowe, w rachunku bieżącym i związane z kartami kredytowymi – są najmniej bezpieczne spośród wszystkich kredytów udzielanych gospodarstwom domowym. Na koniec października 2010 r. wartość kredytów konsumpcyjnych wyniosła 139,9 mld zł, a udział kredytów zagrożonych zwiększył się do 16,9 proc. z 13 proc. w grudniu 2009 r.
 

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

KNF przypomina, że nadmierne zadłużenie może być przyczyną wykluczenia finansowego – osoby spłacające zbyt wiele kredytów, stając się niezdolne do regulowania swoich zobowiązań, są pozbawione możliwości skorzystania z usług finansowych w przyszłości. Dlatego rozważając zaciągnięcie kredytu na świąteczne wydatki, trzeba zwrócić uwagę m.in. na wysokość miesięcznej raty w stosunku do osiąganych dochodów, tak by łączne raty zobowiązań nie przekraczały połowy zarobków. Ponadto przy podejmowaniu decyzji, jeszcze przed podpisaniem umowy, należy się uważnie zapoznać z parametrami kredytu.

W pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę wysokość oprocentowania - kredyty i pożyczki gotówkowe mogą być bowiem droższe niż inne rodzaje długu (np. kredyt w rachunku). Banki i firmy pożyczkowe mają obowiązek podawania w materiałach reklamowych, informacyjnych oraz w umowie - wysokości rzeczywistej RRSO, czyli rocznej stopy procentowej (koszt kredytu wyrażony w procentach uwzględniający odsetki, prowizje, koszty ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek śmierci, inwalidztwa, choroby, bezrobocia).

Istotna jest także wysokość dodatkowych kosztów i opłat, które nie są wliczane do RRSO. Mogą one obejmować koszty windykacji, oprocentowania karnego, ustanowienia zabezpieczenia, obsługi domowej itp. Pod uwagę należy wziąć również wysokość raty - niska rata nie zawsze jest korzystna, bo wydłużony okres kredytowania podwyższa koszty kredytu. Im dłuższy okres kredytowania, tym większa suma odsetek.

KNF zwraca uwagę, że należy przeczytać nie tylko umowę, ale także regulamin kredytu lub pożyczki, stanowiący integralną część umowy, oraz sprawdzić taryfę opłat i prowizji związanych z tymi produktami. Podpisując umowę kredytową, klient nie jest zobowiązany do wyrażania zgody na otrzymanie innego, dodatkowego produktu, np. karty kredytowej. Jeśli klient nie wnioskował o taki produkt, może poprosić o korektę umowy. Przy kredycie konsumenckim (poniżej 80 tys. zł) klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 10 dni od dnia jej podpisania.

T.Sz.Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach