Piątek, 15 XII 2017 r.
Nr 205/2017 (2335)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

Najczęściej czytane


 • 08.00, 13 kwietnia 2010 r.
  Ile można dorobić do emerytury i renty

  Jesteś emerytem lub rencistą? Dorabiasz? Sprawdź, jak dorabiać bezpiecznie i zgodnie z prawem. Pamiętaj, że jeśli pobierasz emeryturę lub rentę i dorabiasz w ramach np. umowy o pracę czy zlecenia, musisz pilnować swoich przychodów. Jeśli zarobisz więcej niż ustalony limit, ZUS obetnie lub zawiesi twoje świadczenie.

 • 05.40, 11 maja 2007 r.
  Stopnie niepełnosprawności

  Od ponad dziesięciu lat nie ma już I, II i III grupy inwalidzkiej. Zamiast tego funkcjonują dwa rodzaje orzecznictwa: rentowe, które omówiliśmy w kwietniowych numerach „Gazety Podatnika”, oraz pozarentowe. W przypadku tego drugiego ustala się trzy stopnie niepełnosprawności.

 • 09.47, 28 stycznia 2011 r.
  Zachowek

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza to, że spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę spoza kręgu najbliższych krewnych. Wydaje się to być sprzeczne z podstawowym odczuciem moralnym, zgodnie z którym bliscy zmarłego, zwykle pomagający mu gromadzić majątek, powinni także odnieść jakąkolwiek korzyść ze spadku. Zabezpieczeniem interesów osób najbliższych spadkodawcy jest właśnie zachowek.

 • 15.51, 7 maja 2010 r.
  Wypadek przy pracy

  Co to jest wypadek przy pracy? W jaki sposób ustalane są okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy? Jak przebiega procedura powypadkowa? Odpowiedzi na te pytania i wiele przydatnych informacji można znaleźć w poniższym artykule.

 • 06.38, 15 grudnia 2006 r.
  Spadek — kto dziedziczy?

  Kodeks cywilny podaje, że pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w momencie otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Spadkodawca może za życia spisać testament i w nim ustanowić spadkobierców. Jeżeli tego nie uczyni, ma miejsce dziedziczenie ustawowe. Informację na temat tego kto, w jakiej kolejności i w jaki sposób dziedziczy, a także szereg przydatnych wiadomości z zakresu prawa spadkowego, znajdziemy w niniejszym artykule.

 • 01.27, 20 lipca 2007 r.
  Bezpłatne programy – Formularze VZM-1 (zwrot VAT za materiały budowlane)

  Program Formularze VZM-1 podatki.biz umożliwia wypełnienie i wydrukowanie formularza VZM-1 wraz z załącznikami (VZM-1/A, VZM-1/B, VZM-1/C,), w celu uzyskania zwrotu z tytułu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

   

 • 09.22, 31 stycznia 2011 r.
  Urlop okolicznościowy

  Bierzesz ślub? Urodziło Ci się dziecko? Możesz wnioskować o tzw. urlop okolicznościowy. Mianem tym zwykło się określać zwolnienia udzielane przez pracodawcę w związku z ważnymi wydarzeniami rodzinnymi i osobistymi, które uniemożliwiają pracownikowi stawienie się w zakładzie pracy. To jednak nie jedyne sytuacje, w których masz prawo domagać się czasu wolnego. Kiedy jeszcze pracodawca nie może Ci odmówić urlopu? Na ile dni wolnego ma obowiązek się zgodzić? Czy Twoje wynagrodzenie zmniejszy się z tego powodu? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.

 • 06.52, 14 grudnia 2006 r.
  Podział majątku

  Podział majątku następuje po ustaniu wspólności majątkowej. Nierzadko ustalenie tego, co stanowi majątek wspólny, budzi wiele wątpliwości i jest powodem sporów między rozchodzącymi się małżonkami. Co to jest wspólność majątkowa? Kiedy i jak można podzielić majątek? Kto jaką część otrzyma? Ile to kosztuje i z jakimi procedurami się wiąże? – odpowiedzi na te pytania i wiele innych informacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego znajdziemy w poniższym tekście.

 • 03.00, 7 grudnia 2006 r.
  Zameldowanie na pobyt stały i czasowy

  Osoba, która posiada obywatelstwo polskie i stale przebywa na terytorium Polski, zobowiązana jest zameldować się w miejscu pobytu stałego. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce stałego pobytu. Jeżeli przebywa się dłużej w innej miejscowości niż ta, w której jest się zameldowanym, należy dopełnić — w miejscu przebywania — obowiązku meldunku na pobyt czasowy.

 • 06.35, 14 grudnia 2006 r.
  Intercyza – co to takiego?

  W polskim prawie rodzinnym wraz z zawarciem małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność ustawowa (majątkowa). System taki sprzyja większej zażyłości małżonków, gdyż wymaga współdziałania i wzajemnego zaufania w zarządzaniu majątkiem wspólnym. Czasem jednak stworzenie wspólności majątkowej może być niekorzystne, zwłaszcza gdy jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą. Rozwiązaniem problemu w takiej sytuacji jest intercyza.

 • 06.45, 14 grudnia 2006 r.
  Sądowy podział majątku

  Jeżeli małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia w sprawie umownego podziału majątku, wówczas występują ze stosownym wnioskiem do sądu. W takiej sytuacji sąd, po zbadaniu sprawy, przeprowadza podział majątku zainteresowanych. Trzeba pamiętać, że w związku z wszczęciem postępowania w sądzie, nie ucieknie się od dość wysokich kosztów sądowych.

 • 06.45, 18 grudnia 2006 r.
  Akt urodzenia

  Akt urodzenia jest aktem stanu cywilnego stwierdzającym fakt narodzin dziecka. Stanowi wyłączny dowód tego zdarzenia. Dokument ten jest tworzony i przechowywany przez urząd stanu cywilnego, na którego obszarze stwierdzono urodzenie. Można go obalić tylko przez procedurę sprostowania lub unieważnienia aktu.

 • 08.00, 9 kwietnia 2010 r.
  Renta z tytułu niezdolności do pracy

  O rentę z tytułu niezdolności do pracy może ubiegać się osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach