Czwartek, 22 VI 2017 r.
Nr 98/2017 (2228)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

kalendarium dla daty : 23.06.2017


Wybierz dzień:

terminy (0)


wydarzenia (0)


akty prawne (1)

Data2017-06-23
Ukazały sięObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dziennik Ustaw z dnia 2017-06-23 poz. 1201)

Wejście w życie: 23.06.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-06-23 poz. 1202)

Wejście w życie: 24.06.2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin (Dziennik Ustaw z dnia 2017-06-23 poz. 1203)

Wejście w życie: 24.06.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-06-23 poz. 1204)

Wejście w życie: 23.06.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-06-23 poz. 1205)

Wejście w życie: 24.06.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dziennik Ustaw z dnia 2017-06-23 poz. 1206)

Wejście w życie: 23.06.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biała (PLH220016) (Dziennik Ustaw z dnia 2017-06-23 poz. 1207)

Wejście w życie: 08.07.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Twierdza Wisłoujście (PLH220030) (Dziennik Ustaw z dnia 2017-06-23 poz. 1208)

Wejście w życie: 08.07.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Dziennik Ustaw z dnia 2017-06-23 poz. 1209)

Wejście w życie: 24.06.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dziennik Ustaw z dnia 2017-06-23 poz. 1210)

Wejście w życie: 23.06.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 czerwca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz z kraju trzeciego lub wywóz do kraju trzeciego niektórych towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur (Dziennik Ustaw z dnia 2017-06-23 poz. 1211)

Wejście w życie: 24.06.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 czerwca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na dostarczanie lub przyjmowanie pomocy technicznej związanej z niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur (Dziennik Ustaw z dnia 2017-06-23 poz. 1212)

Wejście w życie: 24.06.2017 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia umorzenia postępowania wobec byłego Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego (Monitor Polski z dnia 2017-06-23 poz. 628)

Wejście w życie: 23.06.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (Monitor Polski z dnia 2017-06-23 poz. 629)

Wejście w życie: 23.06.2017 r.

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 czerwca 2017 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (Monitor Polski z dnia 2017-06-23 poz. 630)

Wejście w życie: 23.06.2017 r.

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 czerwca 2017 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (Monitor Polski z dnia 2017-06-23 poz. 631)

Wejście w życie: 23.06.2017 r.

Wchodzą w życieUstawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-06-08 poz. 1107)

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r. (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-06-08 poz. 1108)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-06-08 poz. 1110)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-06-08 poz. 1111)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-06-08 poz. 1112)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-06-08 poz. 1113)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-06-08 poz. 1114)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-06-22 poz. 1190)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-06-22 poz. 1191)

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o obligacjach (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-06-22 poz. 1199)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-06-23 poz. 1201)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-06-23 poz. 1204)

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-06-23 poz. 1206)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-06-23 poz. 1210)

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia umorzenia postępowania wobec byłego Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego (Monitor Polski Nr 0 z dnia 2017-06-23 poz. 628)

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (Monitor Polski Nr 0 z dnia 2017-06-23 poz. 629)

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 czerwca 2017 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (Monitor Polski Nr 0 z dnia 2017-06-23 poz. 630)

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 czerwca 2017 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (Monitor Polski Nr 0 z dnia 2017-06-23 poz. 631)


Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach