Wtorek, 21 II 2017 r.
Nr 30/2017 (2160)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

kalendarium dla daty : 21.02.2017


Wybierz dzień:

terminy (0)


wydarzenia (0)


akty prawne (1)

Data2017-02-21
Ukazały sięObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-02-21 poz. 304)

Wejście w życie: 21.02.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie znaku graficznego Krajowej Administracji Skarbowej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-02-21 poz. 305)

Wejście w życie: 01.03.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie sztandaru Krajowej Administracji Skarbowej oraz sztandaru izb administracji skarbowej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-02-21 poz. 306)

Wejście w życie: 01.03.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wniosków o udzielenie informacji (Dziennik Ustaw z dnia 2017-02-21 poz. 307)

Wejście w życie: 01.03.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego (Dziennik Ustaw z dnia 2017-02-21 poz. 308)

Wejście w życie: 01.03.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-02-21 poz. 309)

Wejście w życie: 01.03.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-02-21 poz. 310)

Wejście w życie: 01.03.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji (Dziennik Ustaw z dnia 2017-02-21 poz. 311)

Wejście w życie: 21.02.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dziennik Ustaw z dnia 2017-02-21 poz. 312)

Wejście w życie: 01.03.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym (Dziennik Ustaw z dnia 2017-02-21 poz. 313)

Wejście w życie: 22.02.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dziennik Ustaw z dnia 2017-02-21 poz. 314)

Wejście w życie: 01.03.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-02-21 poz. 315)

Wejście w życie: 22.02.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawki płatności dodatkowej za 2015 r. (Dziennik Ustaw z dnia 2017-02-21 poz. 316)

Wejście w życie: 22.02.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (Monitor Polski z dnia 2017-02-21 poz. 212)

Wejście w życie: 21.02.2017 r.

Wchodzą w życieRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-02-06 poz. 221)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-02-06 poz. 222)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia szkoleń i przeszkoleń oraz szczegółowych warunków przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-02-06 poz. 223)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-02-20 poz. 291)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-02-21 poz. 304)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-02-21 poz. 311)

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (Monitor Polski Nr 0 z dnia 2017-02-21 poz. 212)


Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach